HOME > Search Horse Information > Timber Country(USA) > Stallion Reports:Sales(2006)Timber Country(USA)

  • Date of latest update : Jul 25,2021
Date Sale No. YoB Dam Price(JPY) Buyer Seller
Oct 17,2006 Hokkaido Autumn Sale 428 2005 Seizan Hayate(JPN) 4,305,000 Iwateken Umanushikai Tadahiko Yamaguchi
Oct 17,2006 Hokkaido Autumn Sale 684 2005 Bingo Garnet(JPN) 1,575,000 Takeshi Yamamoto Masahiro Kawabata
Oct 17,2006 Hokkaido Autumn Sale 747 2005 Anata mo Happy(USA) 5,250,000 BOBOS Co.,Ltd. Samani Hori Bokujo
Oct 17,2006 Hokkaido Autumn Sale 898 2005 Sakura Megumi(JPN) 7,665,000 Kenji Togashi Tanaka Stud
Oct 17,2006 Hokkaido Autumn Sale 1158 2005 Brave Beauty(JPN) 1,050,000 Nobuyuki Kato Fujimoto Bokujo
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 20 2005 Eishin Silence(JPN) 3,675,000 Masuo Matsuyama Kiyomitsu Jochi
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 65 2005 Sweet Ibn(JPN) 4,200,000 Japan Racing Association(JRA) Akira Shirase
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 117 2005 Picaresque Novel(JPN) 6,300,000 Yukio Kamiyama Toshiaki Sakakibara
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 174 2005 Admire Pearl(JPN) 3,150,000 Koichi Sakakibara Taniguchi Bokujo
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 202 2005 Gravier(JPN) 3,675,000 Masatsugu Takezono Setsuo Takagishi
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 524 2005 I Guess So(JPN) 2,625,000 Nobuyuki Kato Hokuyo Farm
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 624 2005 Hello Sweetie(JPN) 3,675,000 Japan Racing Association(JRA) Kazumi Fujihira
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 703 2005 Eva Braun(JPN) 2,625,000 Yoshio Matsumoto Akihito Mikita
Aug 21,2006 Hokkaido Summer Sale 781 2005 Racing Spice(JPN) 7,350,000 Masatsugu Takezono Matsuhira Bokujo
Jul 18,2006 Hokkaido Selection Sale 33 2005 Takao Esper(JPN) 7,350,000 Terada Komuten Co.,Ltd. Yoshitaka Sawada
Jul 18,2006 Hokkaido Selection Sale 166 2005 Air Palm(JPN) 10,500,000 Big Red Farm Paradise Farm
Jul 11,2006 Select Sale 246 2006 Annus Mirabilis(JPN) 10,500,000 Chizu Yoshida Hisai Farm
Jul 11,2006 Select Sale 315 2006 Silent Prayer(JPN) 73,500,000 Takaya Shimakawa Shadai Farm
Jul 11,2006 Select Sale 475 2006 Grand Cross(JPN) 7,350,000 YukihiroMoroe Shadai Farm
Jul 4,2006 Hachinohe Sale 29 2005 Nile Star(JPN) 3,150,000 Shigeru Morinaka Seinan Murakami Farm
May 22,2006 Hokkaido Training Sale 36 2004 Time Attack(JPN) 3,675,000 Kojiro Iwato Hosei Farm
May 22,2006 Hokkaido Training Sale 168 2004 Eiko Tosho(JPN) 3,150,000 Tsutomu Kashiwagi Shuichi Takeda
May 8,2006 Kyushu Training Sale 4 2004 Kurino Mathilda(JPN) 3,675,000 Shizuo Ichiki Kazuhiro Waki
May 8,2006 Kyushu Training Sale 21 2004 Winning Prize(JPN) 1,050,000 Shigeto Bandojima Mombetsu Bokujo