JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

Aug 21,2023
2022
15,950,000
Norito Nishimura
Takeshi Fujita
Aug 21,2023
2022
16,500,000
Sagaken Bashukai Noboru Miyamoto
Satoshi Morinaga
Aug 21,2023
2022
12,100,000
Yasuji Yoshioka
Masanori Murakami
Aug 21,2023
2022
13,200,000
Normandy Farm
Hashimoto Farm Co.,Ltd.
Aug 21,2023
2022
4,840,000
Tsuneo Honda
Nakajima Bokujo
Aug 21,2023
2022
17,600,000
Kenzo Mototani
Kenji Takimoto
Aug 21,2023
2022
4,840,000
Royal Park
Storm Farm Corporation Co.,Ltd.
Aug 21,2023
2022
16,500,000
Naoki Kimura
Orite Bokujo
Aug 21,2023
2022
15,400,000
Masanobu Habata
Grand Stud
Aug 21,2023
2022
15,400,000
NORTH HILLS Co.,Ltd.
Orite Bokujo
Aug 21,2023
2022
18,150,000
CHEVAL ATTACHE Co.,Ltd.
Gerbera Park Stud
Jul 25,2023
2022
24,200,000
Masanobu Habata
Miyauchi Bokujo
Jul 25,2023
2022
8,800,000
Japan Racing Association(JRA)
Mombetsu Bokujo Co.,Ltd.
Jul 25,2023
2022
8,800,000
Kanagawaken Bashukyokai Keiichi Kakehata
Matsuura Bokujo Co.,Ltd.
Jul 25,2023
2022
28,600,000
Yuji Yamaguchi
Hakurei Farm Co.,Ltd.
Jul 25,2023
2022
27,500,000
Hirotsugu Oku
Chiyoda Farm Shizunai
Jul 25,2023
2022
29,700,000
Yoshio Matsumoto
Nisshin Farm
Jul 11,2023
479
2023
46,200,000
TMK Racing
Shunsuke Yoshida
Jul 11,2023
510
2023
29,700,000
Takashi Muraki
Northern Farm
Jul 11,2023
529
2023
18,700,000
Seihou Tanaka
Shadai Farm
to top