JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

CSV
1 open the pdf file
Colt
b.
10,450,000
Seiji Yoshii
Uemizu Bokujo
2 open the pdf file
Colt
ch.
28,600,000
Chibaken Umanushikai Tatsue Ishikawa
Takeshi Maetani
3 open the pdf file
Colt
ch.
34,100,000
Tetsuji Yamamoto
Kinya Murakami
4 open the pdf file
Filly
br.
18,700,000
Nobuo Oda
Niikappu Hashimoto Bokujo
5 open the pdf file
Colt
ch.
29,700,000
Minoru Yoshioka
Fujiwara Farm
6 open the pdf file
Colt
b.
11,000,000
Hideo Oishi
Yanagawa Bokujo
7 open the pdf file
Colt
b.
11,000,000
Makoto Kosuge
Chiyoda Farm Shizunai
8 open the pdf file
Colt
ch.
39,600,000
Marks Co.,Ltd.
Yano Bokujo
9 open the pdf file
Colt
ch.
30,800,000
Masatoshi Haramura
Grand Stud
10 open the pdf file
Filly
gr.
16,500,000
Yoshio Matsumoto
Akihiro Murashita
11 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Tsuji Bokujo
12 open the pdf file
Colt
ch.
11,000,000
Shigeyuki Nishiyama
Hiroyuki Tanaka
13 open the pdf file
Colt
br.
17,050,000
Tatsue Ishikawa
Nagahama Bokujo
14 open the pdf file
Filly
dk.b.
-
Not Sold
Keiichi Samekawa
15 open the pdf file
Colt
br.
9,350,000
Hiroharu Kurimoto
Z Stable
16 open the pdf file
Colt
br.
10,450,000
Saiichi Makino
Hokuyo Bokujo
17 open the pdf file
Colt
gr.
7,150,000
Toshihiko Tabata
Tanikawa Stud
18 open the pdf file
Colt
dk.b.
7,700,000
Nobuaki Kazahaya
Tomina Bokujo
19 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,550,000
Toshiaki Tanaka
Oshima Bokujo
20 open the pdf file
Colt
ch.
18,700,000
Mitoshi Takeuchi
Hiroshi Chikushi
21 open the pdf file
Colt
b.
12,650,000
Mamoru Kurimoto
Masahiro Kawabata
22 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,000,000
Japan Racing Association(JRA)
Kineusu Bokujo
23 open the pdf file
Colt
ch.
16,500,000
Naoya Miyata
Hisai Farm
24 open the pdf file
Filly
b.
20,350,000
Wahei Tsubonoya
Tsuji Bokujo
25 open the pdf file
Colt
b.
17,600,000
Gold Horse Club Co.,Ltd
Sakai Bokujo
26 open the pdf file
Colt
ch.
23,100,000
Dream Farm Co.Ltd
Hideki Nakata
27 open the pdf file
Colt
b.
50,600,000
Shonan
Grand Stud
28 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,000,000
Japan Racing Association(JRA)
Satoshi Morinaga
29 open the pdf file
Colt
gr.
8,800,000
Chibaken Umanushikai Isao Nishimori
Kitajima Bokujo
30 open the pdf file
Colt
b.
18,700,000
Hirotsugu Inokuma
Hidaka Taiyo Bokujo
31 open the pdf file
Filly
dk.b.
22,000,000
Seihou Tanaka
Hiroshi Okita
32 open the pdf file
Colt
ch.
19,800,000
Tokyoto Basyukai Kenji Watabe
Nissei Bokujo
33 open the pdf file
Colt
b.
7,700,000
Kanagawaken Bashukyokai Takayoshi Shintani
Mitsuishi Thoroughbred Training Center
34 open the pdf file
Colt
b.
17,600,000
Koji Maeda
Eishin Bokujo
35 open the pdf file
Colt
b.
25,300,000
Koji Maeda
Taihei Stud Farm Co.,Ltd.
36 open the pdf file
Filly
br.
30,800,000
Toshiyuki Maehara
Yamagiwa Bokujo
37 open the pdf file
Filly
b.
16,500,000
Masaki Suzuki
Paca Paca Farm
38 open the pdf file
Filly
br.
-
Not Sold
Fujimoto Farm
39 open the pdf file
Colt
b.
16,500,000
Yasuji Yoshioka
Okada Bokujo
40 open the pdf file
Colt
b.
13,200,000
Takayoshi Shintani
Champions Farm Co.,Ltd.
41 open the pdf file
Colt
b.
9,900,000
Teruo Suzuki
Nasuno Bokujo
42 open the pdf file
Filly
br.
13,750,000
Kojiro Misaki
Tsuji Bokujo
43 open the pdf file
Filly
b.
9,350,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Equine Racing Co.,Ltd.
44 open the pdf file
Colt
b.
46,200,000
Northern Farm
Murata Bokujo
45 open the pdf file
Colt
dk.b.
7,700,000
Japan Racing Association(JRA)
Kosho Bokujo
46 open the pdf file
Colt
b.
8,800,000
Yuji Yamaguchi
Kagoshima Kokusai Golf Club Co.,Ltd.
47 open the pdf file
Filly
b.
18,700,000
CHEVAL ATTACHE Co.,Ltd.
Kinoshita Bokujo
48 open the pdf file
Colt
br.
45,100,000
Life House Co.,Ltd.
Fukuoka Farm
49 open the pdf file
Colt
ch.
9,350,000
Toshihiko Tabata
Niikappu Hashimoto Bokujo
50 open the pdf file
Colt
b.
46,200,000
Hirotsugu Inokuma
Hattori Bokujo
51 open the pdf file
Colt
b.
31,900,000
Akiyoshi Kojima
Hakurei Farm Co.,Ltd.
52 open the pdf file
Filly
b.
23,100,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Sakai Bokujo
53 open the pdf file
Colt
b.
12,100,000
Hiroshi Kumaki
Noboribetsu Uemizu Bokujo
54 open the pdf file
Colt
dk.b.
23,100,000
Toshihiko Tabata
Yano Bokujo
55 open the pdf file
Filly
b.
13,750,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Symboli Stud
56 open the pdf file
Filly
ch.
7,260,000
Kotaro Mizutani
Miyauchi Bokujo
57 open the pdf file
Colt
ch.
18,700,000
Koichiro Yamaguchi
Takahashi Farm
58 open the pdf file
Filly
dk.b.
30,800,000
Shimizu Racing
Oiwake Farm
59 open the pdf file
Colt
ch.
8,800,000
Japan Racing Association(JRA)
Minao Inui
60 open the pdf file
Filly
dk.b.
12,650,000
Makoto Kato
Kamiyama Bokujo
61 open the pdf file
Colt
b.
8,250,000
Classic Co.,Ltd
Chestnut Farm
62 open the pdf file
Colt
dk.b.
44,000,000
Life House Co.,Ltd.
Seiran Bokujo
63 open the pdf file
Colt
dk.b.
22,000,000
Toshihiko Tabata
Asahi Bokujo
64 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Hiroyuki Tanaka
65 open the pdf file
Colt
ch.
-
Not Sold
Chiyoda Farm Shizunai
66 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,550,000
H.I Corporation Co.,Ltd.
Tomita Bokujo
67 open the pdf file
Filly
b.
11,000,000
Shinichi Yamashita
Kawashima Bokujo
68 open the pdf file
Colt
b.
28,600,000
Shinji Okamoto
Grand Stud
69 open the pdf file
Colt
b.
9,350,000
Ryuji Katsumoto
Chiba Iida Farm
70 open the pdf file
Filly
b.
13,200,000
Seihou Tanaka
Tobino Bokujo
71 open the pdf file
Filly
ch.
6,600,000
Yasushi Yamada
Atsuga Furukawa Bokujo
72 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Champions Farm Co.,Ltd.
73 open the pdf file
Colt
br.
20,900,000
Tetsuhide Kunimoto
Nibutani Farm
74 open the pdf file
Colt
b.
15,400,000
Shadai Farm
Amaba Bokujo
75 open the pdf file
Colt
b.
22,000,000
Hirotsugu Oku
Sarukura Bokujo
76 open the pdf file
Filly
gr.
7,150,000
Hiroya Takahashi
Hekiun Bokujo
77 open the pdf file
Filly
br.
-
Not Sold
Hiroki Hokiyama
78 open the pdf file
Colt
br.
29,700,000
Bando Bokujyo
Mitsuishi Kawakami Bokujo
79 open the pdf file
Colt
b.
31,900,000
Seiji Yoshii
Umeda Bokujo
80 open the pdf file
Colt
b.
18,700,000
Tetsuji Yamamoto
Yano Bokujo
81 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Mombetsu Bokujo Co.,Ltd.
82 open the pdf file
Filly
b.
-
Not Sold
Symboli Stud
83 open the pdf file
Filly
ch.
-
Not Sold
Tobiwatari Bokujo
84 open the pdf file
Colt
gr.
22,000,000
Marunuma Co.Ltd
Samani Kyoei Bokujo
85 open the pdf file
Colt
b.
18,700,000
Masahiro Takahara
Happy Days Co.,Ltd.
87 open the pdf file
Colt
b.
8,250,000
Toshiya Miyazaki
Tsuchitoshi Honda
88 open the pdf file
Filly
b.
17,600,000
Kanagawaken Bashukyokai Hiroshi Kumaki
Nishimura Bokujo
89 open the pdf file
Filly
b.
-
Not Sold
Hirotomi Bokujo
90 open the pdf file
Colt
b.
30,800,000
Shigeyuki Nishiyama
Hasegawa Bokujo
91 open the pdf file
Colt
b.
11,550,000
Tadahiro Amahori
Chiyoda Farm Shizunai
92 open the pdf file
Colt
ch.
15,400,000
KS Holdings Co.,Ltd.
Okada Bokujo
93 open the pdf file
Colt
br.
13,750,000
Shigeo Nomura
Murakami Bokujo
94 open the pdf file
Colt
ch.
12,100,000
Shigeru Honma
Suzaki Bokujo
95 open the pdf file
Colt
b.
24,200,000
Takashima Co.,Ltd.
Bando Bokujo
96 open the pdf file
Colt
ch.
50,600,000
Masaru Shimada
Takeshi Maetani
97 open the pdf file
Colt
b.
31,900,000
Yoshio Matsumoto
Tsuji Bokujo
98 open the pdf file
Filly
b.
26,400,000
Masato Yamaoka
Sakai Bokujo
99 open the pdf file
Colt
ch.
31,900,000
Takada Hiroshi
Kasamatsu Bokujo
100 open the pdf file
Colt
b.
6,600,000
Takeshi Nishimura
Uemizu Bokujo
101 open the pdf file
Colt
b.
51,700,000
Seihou Tanaka
Taihei Stud Farm Co.,Ltd.
102 open the pdf file
Colt
b.
34,100,000
Yoshiyuki Komurasaki
Yano Bokujo
103 open the pdf file
Colt
br.
27,500,000
Minoru Yoshioka
Homma Bokujo
104 open the pdf file
Colt
br.
13,200,000
Suehiro Racing
Masanobu Sasajima
105 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Fujiwara Breeding Stud
106 open the pdf file
Colt
ch.
16,500,000
Takayuki Matsumoto
Keiichi Samekawa
107 open the pdf file
Colt
b.
12,650,000
Big Red Farm
Chiyoda Farm Shizunai
108 open the pdf file
Colt
ch.
37,400,000
Masaru Shimada
Fujiwara Farm
109 open the pdf file
Filly
b.
17,050,000
Akio Murashima
Oak Tree Farm
110 open the pdf file
Colt
ch.
39,600,000
IHRkumiai
Hidaka Taiyo Bokujo
111 open the pdf file
Filly
b.
29,700,000
Osamu Takeda
Tomita Bokujo
112 open the pdf file
Colt
b.
36,300,000
Yoshio Matsumoto
Okada Bokujo
113 open the pdf file
Colt
b.
18,150,000
Shinpei Shigeno
Todoiwakogen Ginga Nojo Monogatari Co.,Ltd.
114 open the pdf file
Colt
dk.b.
18,700,000
Hirotsugu Inokuma
Kojima Bokujo
115 open the pdf file
Filly
b.
45,100,000
Yoshida Farm
Yano Bokujo
116 open the pdf file
Filly
blk.
46,200,000
Tetsuji Yamamoto
Masatsugu Kamada
117 open the pdf file
Colt
dk.b.
24,200,000
Hirotsugu Oku
Kon Bokujo
118 open the pdf file
Colt
dk.b.
17,050,000
Hiroji Okumura
Tanaka Stud
119 open the pdf file
Filly
b.
7,150,000
Masatada Kunida
Kitajima Bokujo
120 open the pdf file
Colt
b.
25,300,000
Yoshinori Shimizu
Hattori Bokujo
121 open the pdf file
Colt
b.
8,800,000
Gold Horse Club Co.,Ltd
Mizukami Bokujo
122 open the pdf file
Filly
ch.
13,750,000
ST Racing
Hakurei Farm Co.,Ltd.
123 open the pdf file
Filly
ch.
27,500,000
Nobuo Oda
Orient Bokujo
124 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Taihei Stud Farm Co.,Ltd.
125 open the pdf file
Colt
ch.
22,000,000
Normandy Farm
Matsuura Bokujo Co.,Ltd.
126 open the pdf file
Filly
ch.
13,750,000
Isao Nishimori
Hiroyuki Tanaka
127 open the pdf file
Filly
b.
11,000,000
Japan Racing Association(JRA)
Toru Tagami
128 open the pdf file
Colt
br.
17,050,000
Tokyoto Bashukai Ritsu Yamamoto
Uemizu Bokujo
129 open the pdf file
Colt
ch.
17,050,000
Normandy Farm
Maeno Bokujo
130 open the pdf file
Colt
ch.
59,400,000
Noboru Iyama
Miyauchi Bokujo
131 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Mombetsu Bokujo Co.,Ltd.
132 open the pdf file
Colt
b.
-
Out
Shimokobe Farm
133 open the pdf file
Colt
dk.b.
13,200,000
Japan Racing Association(JRA)
Chiyoda Farm Shizunai
134 open the pdf file
Colt
b.
22,000,000
Toshihiko Tabata
Hisai Farm
135 open the pdf file
Colt
b.
25,300,000
Red Magic Co.,Ltd
Grand Stud
136 open the pdf file
Colt
gr.
-
Not Sold
Noboribetsu Uemizu Bokujo
137 open the pdf file
Colt
b.
17,600,000
Akira Nakatsuji
Sakai Bokujo
138 open the pdf file
Colt
dk.b.
9,350,000
Nobuo Oda
Kojima Bokujo
139 open the pdf file
Filly
b.
22,000,000
Ken Ono
Shizunai Shirai Bokujo
140 open the pdf file
Colt
dk.b.
19,800,000
Jyunji Kawai
Hirano Bokujo
141 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,000,000
Tokyoto Bashukai Hiroyuki Takaoka
Saito Stud
142 open the pdf file
Filly
gr.
12,100,000
Masakazu Futakuchi
Mitsuishi Kawakami Bokujo
143 open the pdf file
Colt
b.
19,800,000
Toru Araki
Ichikawa Farm
144 open the pdf file
Colt
ch.
19,800,000
Lex Co.,Ltd.
Kosho Bokujo
145 open the pdf file
Colt
dk.b.
8,800,000
Seihou Tanaka
Takamura Bokujo
146 open the pdf file
Colt
b.
40,700,000
Shigeru Morinaka
Kataoka Farm
147 open the pdf file
Colt
dk.b.
18,700,000
Tokyoto Bashukai Sachiaki Kobayashi
Murata Bokujo
148 open the pdf file
Colt
b.
37,400,000
Northern Farm
Sakurai Bokujo
149 open the pdf file
Colt
b.
18,700,000
Toshihiko Tabata
Taniguchi Bokujo
150 open the pdf file
Filly
dk.b.
15,400,000
ST Racing
Yano Bokujo
151 open the pdf file
Filly
b.
15,400,000
Japan Racing Association(JRA)
Hiroki Hokiyama
152 open the pdf file
Colt
b.
13,750,000
Ryo Kotoura
Champions Farm Co.,Ltd.
153 open the pdf file
Colt
b.
29,700,000
Shigeru Morinaka
Tagami Farm Co.,Ltd.
154 open the pdf file
Colt
br.
66,000,000
Masaru Shimada
Fujiwara Farm
155 open the pdf file
Colt
b.
8,800,000
Japan Racing Association(JRA)
Okada Stud
156 open the pdf file
Colt
b.
35,200,000
Tetsuji Azuma
Kimura Bokujo
157 open the pdf file
Filly
b.
-
Not Sold
Yamagiwa Central Stud
158 open the pdf file
Filly
ch.
7,150,000
Koichi Yamada
Ichikawa Bokujo
159 open the pdf file
Colt
ch.
20,900,000
Toshiyuki Maehara
I's Stud Corporation
160 open the pdf file
Colt
br.
25,300,000
Sotatu Ikeda
Okada Bokujo
161 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Out
Taniguchi Bokujo
162 open the pdf file
Colt
br.
26,400,000
Shadai Farm
Kineusu Bokujo
163 open the pdf file
Colt
dk.b.
17,050,000
Tokyoto Bashukai Masao Takahashi
Uemizu Bokujo
164 open the pdf file
Filly
b.
27,500,000
Masaki Suzuki
Paca Paca Farm
165 open the pdf file
Colt
b.
26,400,000
Keiai Farm
Symboli Stud
167 open the pdf file
Filly
b.
7,150,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Shimokobe Training Center
168 open the pdf file
Colt
dk.b.
14,300,000
Northern Farm
Versailles Farm
169 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Keiichi Samekawa
170 open the pdf file
Filly
b.
7,700,000
Shigeru Morinaka
Champions Farm Co.,Ltd.
171 open the pdf file
Colt
b.
34,100,000
CHEVAL ATTACHE Co.,Ltd.
Kitajima Bokujo
172 open the pdf file
Colt
ch.
13,750,000
Yujirou Inutsuka
Morinaga Farm
173 open the pdf file
Colt
dk.b.
17,600,000
Bando Bokujyo
Teppei Yoshizumi
174 open the pdf file
Filly
b.
25,300,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Yano Bokujo
175 open the pdf file
Colt
b.
22,000,000
Shadai Farm
Hirota Bokujo
176 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Kagoshima Kokusai Golf Club Co.,Ltd.
177 open the pdf file
Filly
ch.
19,250,000
Ryotokuji Kenji Holdings Co., Ltd.
Shimoyashiki Bokujo
178 open the pdf file
Colt
ch.
21,450,000
Masatsugu Takezono
Grand Stud
179 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Yamaichi Bokujo
180 open the pdf file
Colt
br.
17,600,000
Makoto Kato
Doi Bokujo
181 open the pdf file
Colt
b.
14,850,000
Ryuji Katsumoto
Chiyoda Farm Shizunai
182 open the pdf file
Filly
b.
9,350,000
Shigeru Morinaka
Tabata Bokujo Co.,Ltd.
183 open the pdf file
Filly
b.
-
Not Sold
Mikita Bokujo
184 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Maruzen Hashimoto Bokujo
185 open the pdf file
Colt
b.
15,400,000
Japan Racing Association(JRA)
Kosho Bokujo
186 open the pdf file
Filly
dk.b.
18,700,000
Manabu Yoshitomi
Sato Bokujo
187 open the pdf file
Colt
b.
9,900,000
Miwako Mizukami
Bamboo Stud
188 open the pdf file
Colt
b.
19,800,000
Akira Nakatsuji
Kon Bokujo
189 open the pdf file
Filly
ch.
11,000,000
Tokyoto Bashukai Champions Co.,Ltd
Oiwake Farm
190 open the pdf file
Colt
ch.
-
Not Sold
Arc Frontier Co.,Ltd.
191 open the pdf file
Filly
b.
6,600,000
Junichi Nagai
Sakai Bokujo
192 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Nibutani Farm
193 open the pdf file
Colt
dk.b.
11,000,000
Japan Racing Association(JRA)
Hashimoto Farm Co.,Ltd.
194 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Shirai Farm Co.,Ltd.
195 open the pdf file
Filly
dk.b.
25,300,000
Hisae Kato
Utopia Bokujo
196 open the pdf file
Colt
ch.
8,250,000
Maffin Co.,Ltd.
Murashita Nojo
197 open the pdf file
Filly
b.
7,150,000
Big Red Farm
Murakami Bokujo
198 open the pdf file
Filly
b.
7,700,000
Japan Racing Association(JRA)
Sweet Farm
199 open the pdf file
Colt
b.
42,900,000
Shigeru Morinaka
Yano Bokujo
200 open the pdf file
Filly
ch.
7,260,000
Takayuki Sawada
Heihata Bokujo
201 open the pdf file
Colt
ch.
29,700,000
Minoru Yoshioka
Bando Bokujo
202 open the pdf file
Colt
b.
11,000,000
Tokyoto Basukai Ryu Shimizu
Yoneta Bokujo
203 open the pdf file
Colt
dk.b.
13,750,000
Hirofumi Kubo
Miyoshi Bokujo
204 open the pdf file
Filly
b.
8,800,000
Tokyoto Bashukai Nobuyuki Kato
Gomaru Nojo
205 open the pdf file
Filly
ch.
24,200,000
Toshiya Miyazaki
Tomita Bokujo
206 open the pdf file
Colt
dk.b.
12,100,000
Big Red Farm
Okada Stud
207 open the pdf file
Filly
b.
-
Not Sold
Hatakeyama Stud Farm
208 open the pdf file
Colt
b.
11,000,000
Nagai Shoji Co.,Ltd.
Uemizu Bokujo
209 open the pdf file
Colt
b.
11,550,000
Hidenobu Takada
Champions Farm Co.,Ltd.
210 open the pdf file
Colt
dk.b.
17,600,000
Minoru Yoshioka
Chiyoda Farm Shizunai
211 open the pdf file
Filly
b.
7,700,000
Maki Kamiyama
Amaba Bokujo
212 open the pdf file
Filly
dk.b.
-
Out
Grande Farm
213 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Araishoji Bokujo
214 open the pdf file
Colt
b.
21,450,000
Normandy Farm
Goodluck Farm
215 open the pdf file
Filly
b.
20,900,000
Toshihiko Tabata
Katsuharu Maekawa
216 open the pdf file
Filly
b.
29,700,000
Nagai Shoji Co.,Ltd.
Tsuji Bokujo
217 open the pdf file
Colt
br.
18,700,000
Tetsuhide Kunimoto
Daiei Bokujo
218 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Pangloss
219 open the pdf file
Filly
b.
18,700,000
Yasushi Tenpaku
Niikappu Hashimoto Bokujo
220 open the pdf file
Colt
ch.
13,750,000
Nobuo Oda
Uemizu Bokujo
221 open the pdf file
Filly
dk.b.
9,350,000
Takayuki Sawada
Hiroyuki Tanaka
222 open the pdf file
Colt
b.
28,600,000
Capital System Co.,Ltd.
Wing Farm
223 open the pdf file
Colt
b.
23,100,000
Fujii interest product Co.,Ltd.
Hokusei Murata Bokujo
224 open the pdf file
Filly
ch.
16,500,000
Japan Racing Association(JRA)
Grand Stud
225 open the pdf file
Colt
b.
11,550,000
Takao Doi
Takahashi Farm
226 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Mitsuishi Kawakami Bokujo
227 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Fujiwara Farm
228 open the pdf file
Colt
blk.
25,300,000
Tetsuji Yamamoto
Ito Bokujo
229 open the pdf file
Filly
dk.b.
7,700,000
Aiba Racing Club Co.,Ltd.
Champions Farm Co.,Ltd.
230 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Hidaka Taiyo Bokujo
231 open the pdf file
Colt
b.
18,150,000
Shirou Hara
Asheville Co.,Ltd.
232 open the pdf file
Colt
b.
18,150,000
Hyogo-ken horse owner association
Nishimura Bokujo
233 open the pdf file
Colt
ch.
24,200,000
Keiji Nagai
Tsuji Bokujo
234 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Chiyoda Farm Shizunai
235 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Sarukura Bokujo
236 open the pdf file
Filly
dk.b.
11,550,000
Toshihiko Tabata
Excel Management
237 open the pdf file
Colt
dk.b.
45,100,000
Nissin Holdings Co.,Ltd.
Suzaki Bokujo
238 open the pdf file
Filly
b.
7,150,000
Toshihiko Tabata
Yano Bokujo
239 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Out
Versailles Farm
240 open the pdf file
Colt
b.
22,000,000
Nobuo Oda
Hisai Farm
to top