JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

CSV
1 open the pdf file
Colt
ch.
3,630,000
Kazuhiko Uryou
Toshiyuki Kamimura
2 open the pdf file
Colt
br.
-
Not Sold
Masayuki Tokushige
3 open the pdf file
Colt
dk.b.
-
Not Sold
Eishindo Co.,Ltd.
4 open the pdf file
Colt
blk.
-
Not Sold
Tsuchitoshi Honda
5 open the pdf file
Colt
ch.
-
Not Sold
Kazuhiko Hasegawa
6 open the pdf file
Colt
ch.
-
Not Sold
Masayuki Tokushige
7 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Koichi Niibo
8 open the pdf file
Colt
ch.
3,850,000
Sagaken Bashukai Tsutomu Kashiwagi
Masayuki Tokushige
9 open the pdf file
Colt
blk.
3,300,000
Yoshiko Yamashita
Koichiro Hashiguchi
10 open the pdf file
Colt
dk.b.
3,740,000
Sagaken Bashukai Eiko Yanakita
Tsuchitoshi Honda
11 open the pdf file
Colt
b.
-
Not Sold
Takaaki Kawakami
13 open the pdf file
Colt
br.
2,750,000
Takaaki Takehara
Tsuchitoshi Honda
14 open the pdf file
Filly
dk.b.
-
Not Sold
Tsuchitoshi Honda
15 open the pdf file
Filly
ch.
-
Not Sold
Siglap Management Co.,Ltd.
16 open the pdf file
Filly
br.
3,410,000
YGG Owner's Club Co.,Ltd.
Yoshimi Kugita
17 open the pdf file
Filly
dk.b.
4,510,000
Japan Racing Association(JRA)
Tsuchitoshi Honda
18 open the pdf file
Filly
br.
1,650,000
Kumiko Hara
Kazuhiko Hasegawa
19 open the pdf file
Filly
br.
4,840,000
Tsutomu Kashiwagi
Tsuchitoshi Honda
20 open the pdf file
Filly
dk.b.
3,300,000
Normandy Farm
Hideki Sakamoto
21 open the pdf file
Filly
br.
-
Not Sold
Masatoshi Yoshino
22 open the pdf file
Filly
ch.
-
Not Sold
Takaaki Kawakami
23 open the pdf file
Filly
br.
3,300,000
KAJIMOTO Holdings Co.,Ltd.
Tsuchitoshi Honda
24 open the pdf file
Filly
gr.
-
Not Sold
Ikuo Kamino
25 open the pdf file
Filly
gr.
3,300,000
Koji Oka
Tsuchitoshi Honda
26 open the pdf file
Filly
blk.
4,510,000
Sagaken Bashukai Kazuhiko Uryou
Hideki Sakamoto
27 open the pdf file
Filly
br.
-
Not Sold
Tsuchitoshi Honda
to top