JBIS Search

Japan's Largest Horse Racing Information Database

Japan's Largest Horse Racing Information Database - JBIS Search

Sep 19,2023
2022
17,050,000
Kineo Okada
Kamii Stud
Sep 19,2023
2022
11,000,000
Makoto Araki
Sarukura Bokujo
Aug 21,2023
2022
10,120,000
Hyogoken Umanushikyokai Koji Oka
Hokusei Murata Bokujo
Aug 21,2023
2022
11,550,000
KOZY RACING
Mitsuishi Kawakami Bokujo
Aug 21,2023
2022
6,600,000
Hisamitsu Inoue
Hokusei Murata Bokujo
Aug 21,2023
2022
14,850,000
Keiichi Nagashima
Hisai Farm
Aug 21,2023
2022
8,800,000
Kaneyoshi Masuda
Nishimura Bokujo
Aug 21,2023
2022
9,350,000
Saitamaken Umanushikai Esty Co.,Ltd.
Ryo Takahashi
Aug 21,2023
2022
4,400,000
Happy Racing LLC
Takase Bokujo
Aug 21,2023
2022
7,700,000
Hyogoken Umanushikyokai Ryuichi Minoshima
Seishindai Stud Ranch
Aug 21,2023
2022
18,700,000
Shinji Okamoto
Kimura Bokujo
Aug 21,2023
2022
10,450,000
Saitamaken Umanushikai Kazuki Uchiyama
Kon Bokujo
Aug 21,2023
2022
9,900,000
Fujii interestproduct Co.,Ltd.
Kon Bokujo
Aug 21,2023
2022
14,850,000
Katsuno Sangyo
Amaba Bokujo
Aug 21,2023
2022
18,700,000
Normandy Farm
Atsuga Furukawa Bokujo
Jul 25,2023
2022
24,200,000
Tetsuji Yamamoto
Chiyoda Farm Shizunai
Jul 25,2023
2022
48,400,000
Northern Farm
Tomita Bokujo
Jul 25,2023
2022
27,500,000
Riko Riko Racing
Murata Bokujo
Jul 25,2023
2022
27,500,000
Takashi Komatsuzaki
Sato Bokujo
Jul 25,2023
2022
17,600,000
Noriko Sato
Suzaki Bokujo
to top